ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Aktuality z naší školy

Ve středu 22. listopadu navštívili žáci 3. – 5. třídy v Městském divadle v Prostějově projekt Planeta Země 3000 a shlédli vzdělávací zeměpisně-přírodovědný domunet s názvem „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“.

Číst dál...

V sobotu 14. října se čtrnáct dětí se šesti dospělými rodiči či prarodiči pod vedením paní učitelky Jany Gulakové vydalo na Kosíř zasadit v rámci ekologického kroužku  několik ovocných stromů.

Číst dál...

V úterý 26. září 2017 se konají třídní schůzky, včetně schůze KPŠ. Začátek schůze v 17.hodin v 5. třídě (budova naproti kostelu). Poté budou schůzky pokračovat v jednotlivých třídách.

V pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2017/2018. Paní ředitelka Mgr. Marue Zoubalová přivítala po prázdninách ve školních lavicích všechny děti, zvláště pak dvacet žáků, kteří zasedli do školních lavic poprvé.

Číst dál...

Ve čtvrtek 4. května 2017 proběhlo okresní kolo přírodovědné ekologické soutěže Zlatý list, kterou pořádalo Ekocentrum Iris. Družstvo naší školy s pěti žáky ze 3. třídy a jedním žákem z 2.třídy obsadilo 1. místo. Za družstvo mladších žáků soutěžily tyto děti: Jakub Slezáček, Nellie Lysáková, Kateřina Sekaninová, Alexandra Moskalová, Alexandr Matoušek a Šimon Župka.

V neděli 9. dubna 2017 proběhl na faře Velikonoční jarmark.  Klaudinka a Karolínka Všetičkovy zde prodávaly své výrobky a věnovaly naší škole finanční dar 1 000,- Kč.

Také maminky z kroužku keramiky prodávaly na jarmarku keramická díla a z výtěžku přispěly škole částkou 1 200,- Kč.

Sponzorské dary budou využity na akce školy, kterých se zúčastní všechny děti.

Všetičkovým i maminkám z keramiky děkujeme. 

Na naší škole je zahájen sběr papíru. Starý papír je možné nosit pevně svázaný do průjezdu budovy školy u pošty. Sběr bude odvezen 18. dubna.