Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace
Motto školy

Kalendář

poslední mesíc leden 2020 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 1 1 2 3 4 5
week 2 6 7 8 9 10 11 12
week 3 13 14 15 16 17 18 19
week 4 20 21 22 23 24 25 26
week 5 27 28 29 30 31

 

Školní družina při ZŠ a MŠ Smržice je tvořena dvěma odděleními a je umístěna v přízemí budovy ZŠ

- je smíšeným oddělením dětí ve věku od 6 do 10 let

- kapacita ŠD je 50 dětí

- děti jsou přijímány na základě zápisního lístku a to bezplatně

- pracují zde dvě plně kvalifikované vychovatelky

- v prostorách ŠD jsou využívány tři místnosti, WC s umývárnou pro dívky a WC s umývárnou pro chlapce; k družině také patří prostory pro šatnu

provozní doba školní družiny: 6.30 – 8.00, 11.40 – 16.15

- o přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky žáka (zápisní lístek), jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dětí o rozsahu a způsobu docházky dítěte včetně sdělení o jeho případných zdravotních potížích

- omlouvání žákovy nepřítomnosti či změn jeho docházky se realizuje písemně s datem a podpisem zákonného zástupce žáka

- odhlášení žáka ze ŠD oznámí rodič písemně vychovatelce příslušného oddělení ŠD

- žák může být ze ŠD vyloučen, pokud soustavně porušuje vnitřní řád školní družiny nebo školní řád a narušuje činnost školní družiny; rozhodnutí o vyloučení žáka ze ŠD sdělí ředitelka školy písemně zákonným zástupcům žáka

 

Životospráva

- dodržujeme pitný režim

- snažíme se, aby se děti naučily zdravému způsobu stravování

Psychohygiena

- zajišťujeme dětem pravidelný flexibilní denní řád (přizpůsobení organizaci, momentální situaci a zájmu dětí)

- děti mají možnost si kdykoliv odpočinout a relaxovat

- respektujeme individuální potřeby dětí

Psychosociální podmínky

- vytváříme spokojené a bezpečné prostředí

- dbáme na dodržování stejných práv a povinností každého dítěte

- podněcujeme na aktivní spoluúčasti dítěte a nenásilné komunikaci

- podporujeme důvěru dětí v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení

- učíme toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné podpoře