Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace
Motto školy

Kalendář

poslední mesíc červen 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30

 

Školní družina při ZŠ a MŠ Smržice je tvořena dvěma odděleními a je umístěna v přízemí budovy ZŠ

- je smíšeným oddělením dětí ve věku od 6 do 10 let

- kapacita ŠD je 50 dětí

- děti jsou přijímány na základě zápisního lístku a to bezplatně

- pracují zde dvě plně kvalifikované vychovatelky

- v prostorách ŠD jsou využívány tři místnosti, WC s umývárnou pro dívky a WC s umývárnou pro chlapce; k družině také patří prostory pro šatnu

provozní doba školní družiny: 6.30 – 8.00, 11.40 – 16.00

- o přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky žáka (zápisní lístek), jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců dětí o rozsahu a způsobu docházky dítěte včetně sdělení o jeho případných zdravotních potížích

- omlouvání žákovy nepřítomnosti či změn jeho docházky se realizuje písemně s datem a podpisem zákonného zástupce žáka

- odhlášení žáka ze ŠD oznámí rodič písemně vychovatelce příslušného oddělení ŠD

- žák může být ze ŠD vyloučen, pokud soustavně porušuje vnitřní řád školní družiny nebo školní řád a narušuje činnost školní družiny; rozhodnutí o vyloučení žáka ze ŠD sdělí ředitelka školy písemně zákonným zástupcům žáka

 

Životospráva

- dodržujeme pitný režim

- snažíme se, aby se děti naučily zdravému způsobu stravování

Psychohygiena

- zajišťujeme dětem pravidelný flexibilní denní řád (přizpůsobení organizaci, momentální situaci a zájmu dětí)

- děti mají možnost si kdykoliv odpočinout a relaxovat

- respektujeme individuální potřeby dětí

Psychosociální podmínky

- vytváříme spokojené a bezpečné prostředí

- dbáme na dodržování stejných práv a povinností každého dítěte

- podněcujeme na aktivní spoluúčasti dítěte a nenásilné komunikaci

- podporujeme důvěru dětí v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení

- učíme toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné podpoře