Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace
Motto školy

Poslední říjnový den jsme si s dětmi naší školy udělali strašidelné vyučování. Žáci mohli do školy přijít v kostýmech. Výuka probíhala zábavnou formou a dětem se den určitě líbil.

  

 

Ve výtvarné soutěži zaznamenala naše škola veliký úspěch, když žák čtvrté třídy Lukáš Hájek získal zvláštní ocenění ve výtvarné soutěži „Děti, pozor, červená“, která je zaměřená na bezpečnost dětí v silničním provozu. Lukášek dostal spoustu dárků ve formě výtvarných potřeb, aby mohl svůj talent dále rozvíjet.

V polovině listopadu jsme letos poprvé uspořádali pro rodiče s dětmi vánoční dílničky. V každé třídě si třídní učitelé přichystali tvoření. Výrobky z dílniček se pak prodávaly na jarmarku školy, který se konal po slavnostním rozsvícení vánočního stromu poslední listopadový pátek.

Finanční výtěžek z Vánočních dílniček pro jednotlivé třídy:

1. třída :  1 200,- Kč

2. třída :     550,-  Kč

3. třída :  1 390,- Kč

4. třída :  3 196,- Kč

5. třída :   2064,- Kč   a za pečivo, které upekli kluci z 5. třídy  - 1 288,- Kč

Celkem žáci získali 9 688,- Kč

 V úterý 17. 12. se sejdou zástupci z každé třídy na schůzku školské rady a poradí se co pořídit ze získaných  peněz. Děti již na říjnové schůzi školské rady navrhovaly navštívit    

 Dinopark ve Vyškově  . Můžeme také uhradit  část jízdného na školu v přírodě.

 Děkujeme rodičům za pomoc při vyrábění a také za nákup již hotových dárečků.

 

   

Celá naše škola se vydala ve středu 27. listopadu na poznávací výlet do Pevnosti poznání do Olomouce. Děti navštěvovaly expozice, ve kterých si interaktivně mohly vyzkoušet, jak funguje věda a příroda.  Výlet byl povedený, všem dětem se moc líbil.

 

Začátkem prosince odjeli vybraní žáci na sportovní soutěž „Hanácké vdolek“ do Vrbátek. Děti zde ze všech bojovaly ve štafetových disciplínách s žáky ostatních škol. Odměnou jim bylo sedmé místo, řízek a domácí vdolek.

Ve čtvrtek 5. prosince navštívil naše žáky Mikuláš. Všechny děti naší školy jsou nejspíš hodné, protože pro každé z nich Mikuláš přinesl balíček. Starším dětem nechal balíčky schované po dvoře v budově zahrádkářů a tak si každý žák musel svůj balíček najít sám.