Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace
Motto školy

Kalendář

poslední mesíc srpen 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31

Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace

Zákostelí 143, 798 17 Smržice

Č.j.:   1755/2019                            

Datum:14.5.2019

Rozhodnutí

o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 

Ředitelka základní a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Smržice, p.o. jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 ods.2 písm. E) a  § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Smržice v roce 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:      1/19-20

                                                                 2/19-20

                                                                 3/19-20

                                                                 4/19-20

                                                                 5/19-20

                                                                 6/19-20

                                                                 7/19-20

                                                                 8/19-20

                                                                 9/19-20

                                                               10/19-20

                                                               11/19-20

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí Rozhodnutí a přijetí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Smržice ke krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Podpis a datum podpisu ředitelky školy: 14.5.2019

Datum zveřejnění: 15.5.2019                                                         Ředitelka školy v zastoupení

                                                                                                                   Mgr. Jana Gulaková