Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace
Motto školy

Kalendář

poslední mesíc říjen 2019 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

POKYNY KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

Školské zařízení

Školní jídelna při Základní škole a Mateřské

škole Smržice

Adresa

Zákostelí 143, 798 17 Smržice

IČO

750 01 624

IZO

102 591 113

Vedoucí školní

jídelny

Lenka Míková

Telefon

582 381 135

Email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky

www.zssmrzice.cz

 

VÝDEJ OBĚDŮ

 • Školní jídelna vydává obědy: 11.15 hodin -13.30.
 • V případě náhlého onemocnění dítěte je možno první den nemoci odebrat oběd do vlastního čistého jídlonosiče, ostatní dny se musí odhlásit.

 

PŘIHLÁŠENÍ K ODEBÍRÁNÍ STRAVY

 • Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování, která mu bude předána v ZŠ, kde se stravuje, nebo si ji může stáhnout na stránkách školy. Přihlášky na nový školní rok budou přijímány vždy od 1. 6. končícího školního roku.
 • Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit  odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné  prohlášení o ukončení stravování.

 

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

 • Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději den předem do 13.00 hodin na tel. 582 381 135 nebo osobně ve školní jídelně. Pondělky je možno odhlásit v pondělí do 7.15.
 • Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. 

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 • Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. do 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.
 • Obědy se hradí po skončení měsíce formou souhlasu k inkasu k 15. dni
  v měsíci (zpětně, například 15. 10. proběhne inkaso za obědy v měsíci září atd.). Termín inkasa je vždy stanoven předem (vyvěšen na nástěnce v MŠ).

Cena stravného:

 

děti do

7 let

přesnídávka

9,- Kč

polodenní:

28,- Kć

celodenní:

37,- Kč

oběd

19,- Kč

svačina

9,- Kć

děti od

7 let

přesnídávka

9,- Kč

polodenní:

30,- Kć

celodenní:

39,- Kč

oběd

21,- Kč

svačina

9,- Kč

1. - 4.

ročník

(7 - 10

let)

oběd

21,- Kč

 

5. ročník

(11 - 14

let)

oběd

23,- Kč

 

ZPŮSOB PLATBY STRAVNÉHO

 • souhlas s inkasem z běžného účtu u různých bankovních ústavů
 • jednorázovým příkazem

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech. 

 • Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků a povolit maximální měsíční limit pro inkasování. U strávníků platících jednorázovým příkazem je nutné vždy, při každé platbě, použít jako variabilní symbol osobní jméno a příjmení strávníka.

 

STRAVA

 • V naší školní jídelně připravujeme pro děti zdravou, pestrou a vyváženou stravu. Hlavní podíl na výchově vašich dětí ke zdravé výživě však zůstává na rodičích, kteří by měli své děti motivovat ke konzumaci možná méně oblíbených, ale důležitých pokrmů,
  a v neposlední řadě také výběrem domácí stravy doplňovali jídelníček školní kuchyně.
 • Ve školní jídelně vaříme dle výživových norem a nabídka jednotlivých skupin potravin je sledována pomocí tzv. spotřebního koše (to znamená sledování správného poměru tuků, cukrů, masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, luštěnin a brambor).
 • Vedoucí školní jídelny a kuchařky jsou pravidelně proškolovány v oblasti hygieny potravin a bezpečnosti práce s potravinami a také vzdělávány v oblasti zdravé výživy.

 

ALERGENY

     Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Smržice sděluje, že v souvislosti
s platností Nařízení Evropské rady a parlamentu 1169/2011 od 13. 12. 2014 rozšiřuje informace o přítomnosti alergenů v jednotlivých vydávaných pokrmech. 
Nařízení Evropské rady a parlamentu definovalo 14 níže uvedených alergenů, které mohou u citlivých jedinců způsobit zdravotní problém.            

1. Obiloviny obsahující lepek

2. Korýši a výrobky z nich

3. Vejce a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Jádro podzemnice olejné

6. Sójové boby a výrobky z nich

7. Mléko a výrobky z nich

8. Suché skořápkové plody 

9. Celer

10. Hořčice

11. Sezamová semena

12. Oxid siřičitý

13. Vlčí bob

14. Měkkýši

            Aby mohli rodiče lépe reagovat na potřeby svých dětí, je jídelníček doplněný o čísla jednotlivých alergenů v každém pokrmu.

ÚHRADA STRAVNÉHO

 

Stravné se platí bezhotovostním způsobem - souhlasem k inkasu.

Je potřeba dát souhlas k inkasu (zajít do své banky nebo přes internetové bankovnictví), zadat maximální částku pro inkaso u ZŠ 600,- Kč měsíčně pro jedno dítě, u MŠ 900,- Kč měsíčně pro jedno dítě, v případě sourozenců částku zdvojnásobit či ztrojnásobit atd.


Inkaso za předchozí měsíc proběhne vždy k 15. dni v měsíci
(15. října proběhne inkaso za obědy 
v září).

Případné dotazy v kanceláři ŠJ nebo na tel. 582 381 135.

Peněžní ústav:          Komerční banka, a. s.

                                   Poděbradovo náměstí 980/11

                                   796 01 Prostějov

Číslo účtu: 9725920227/0100  

Nezadávat žádné symboly.

                       

Míková Lenka, vedoucí ŠJ

Přihlášení k odebírání stravy

1. Žáci se přihlašují ke stravování písemně na počátku stravování přihláškou s podpisem rodičů.

2. Stravování skončí ukončením školní docházky nebo sdělením rodičů. MŠ má zaveden pitný režim po celý den.

3. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné prohlášení o ukončení stravování.

 

 

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději den předem do 13.00 hodin na tel. 582 381 135 nebo osobně ve školní jídelně. Pondělky je možno odhlásit v pondělí do 7.15Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. 

Úplata za školní stravování

1. Cena stravného: je součástí dodatku.

2. Obědy se hradí po skončení měsíce formou souhlasu k inkasu k 15. dni v měsíci zpětně (tj. 15. 10. proběhne inkaso za obědy v měsíci září atd.).

3. Termín inkasa (vždy stanoven předem) a sazby stravného jsou vyvěšeny na nástěnce v MŠ.

4. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

5. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. do 31.8., ve kterém dosahují určeného věku.

 

Způsob platby stravného

 • souhlas s inkasem z běžného účtu u různých bankovních ústavů
 • jednorázovým příkazem

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech.

1. Zařízení školního stravování, tedy i školní jídelna, zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.

3. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka, a to do vlastního čistého jídlonosiče. Ostatní dny se musí strávník odhlásit.

4. Druhý den a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosičích. 

5. V době nemoci, dovolené apod. strávníkovi v žádném případě nemůže být poskytnuta strava za úplatu v rámci školního stravování. Strávník je povinen neprodleně nahlásit nepřítomnost z výše vedených důvodů vedoucí školní jídelny.

6. Povinností strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování (§ 123 odst. 3 zákona č. 561/2004).