ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice


JAK TO VŠECHNO ZAČALO...

V naší obci chybělo pěkné přírodní místo pro volnočasové aktivity veřejnosti, komunitní setkávání, pozorování přírody a poučení o našem katastru. Chybělo místo pro organizování ekologických a sportovních aktivit naší školy.

Tak se naše škola rozhodla  vybudovat z nevyužitého prostoru za obcí „Vývoz“ (revitalizovaná skládka) místo, které bude příznivé pro zvířata, děti i dospělé. Škola se tak Zvířátkovou ekostezkou v údolíčku připojila k projektu obce „Naučné a poutní stezky“.

Vybrané místo - foto před realizací projektu:

 KDO SE NA PROJEKTU PODÍLEL?

Základní škola se proto zapojila do projektu Škola pro udržitelný život (SUŽ) a získala z Nadace Partnerství dotaci ve výši 39 500,- Kč.  Škola připravovala ve spolupráci s Obecním úřadem, rodiči, místními spolky a firmami  místo pro pozorování zvířat a přírodní prvky pro přirozený pohyb dětí . Obecní úřad Smržice zajistil naučné tabule, kryté posezení, ohniště a další. Jako krajský koordinátor programu SUŽ metodicky pomáhalo při realizaci projektu Ekocentrum Iris.

JAK PROBÍHALA REALIZACE?

K tomu, aby vybrané místo získalo dnešní podobu, bylo potřeba mnoho víkendových brigád, které organizovala paní učitelka Jana Gulaková i v rámci ekologického kroužku, který vede. Brigád se zúčastňovali jak rodiče a žáci naší školy, tak i pracovníci obecního úřadu. Pracovalo se na mnoha prvcích, například byl vytvořen proutěný tunel, hmatový chodník, broukoviště, kamenice Ještěrkovník, ptačí stezka s naučnou tabulí, hmyzí hotel, krmelec a také další hrací prvky pro volnočasové aktivity dětí. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Slavnostního otevření se dočkali žáci naší školy dne 2. května 2014. Počasí přálo příjemnému výletu žáků se svými učitelkami ke Zvířátkové ekostezce do "údolíčka".  Oficiálně tak byla ekostezka uvedena do života, kdy žák druhé třídy Lukáš Petřík přestřihl  pásku pod dohledem paní ředitelky, starostky obce a pracovnic Ekocentra Iris.

Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří se na projektu a jeho realizaci podíleli a doufat, že Zvířátková ekostezka bude plně využívána a splní účel, ke kterému byla vybudována.

 

 

 po