ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Vedení školy

 Mgr. Marie Zoubalová ředitelka 
 Bc. Veronika Přikrylová vedoucí učitelka

 

Učitelé

Hana Bittnerová
 
Ilona Přikrylová
 
Marie Dostálová  
   

 

Nepedagogičtí pracovníci

 Jana Kočí školnice, topička