ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Školní družina základní školy je k dispozici denně od 11:40 do 16:00.

Náplň školní družiny

Posláním ŠD je zabezpečení odpočinku, zájmové činnosti a rekreace žáků.

Odpočinková činnost se zařazuje nejčastěji po obědě. Jedná se o klid na koberci, poslechové činnosti, četba z knih a dětských časopisů.

Rekreační činnost slouží k regeneraci sil formou aktivního odpočinku;  pobyt na hřišti, vycházky

Zájmová činnost rozvíjí osobnost žáka. Rozvíjí pohybové dovednosti a poznání v různých činnostech
(výtvarná, pracovní, hudební, přírodovědná, sportovní)

Příprava na vyučování se zařazuje po 15 hodině. Jedná se o vypracování domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů), zábavné procvičování učiva formou didaktických her.