ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Mateřská škola Smržice, spadající pod ZŠ a MŠ Smržice, je mateřšká škola se dvěma třídami. Děti jsou rozděleny podle věku do:

Třída Sluníček (mladší děti)

Věkové složení 3 – 4 roky

Třída Hvězdiček (starší děti)

Věkové složení 4-6(7) let