ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Dne 2. 5. 2014 byla slavnostně otevřena Zvířátková ekostezka v údolíčku ve Smržicích. Základní škola se zapojila do projektu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) a získala z Nadace Partnerství dotaci 39 500,- Kč.

V rámci projektu byly vytvořeny: proutěný tunel, hmatový chodník, broukoviště, kamenice Ještěrkovník, ptačí stezka s naučnou tabulí, hmyzí hotel, krmelec a také další hrací prvky pro volnočasové aktivity dětí. Do realizace projektu se zapojila Obec Smržice, Myslivecké sdružení Smržice a především žáci školy a jejich rodiče. Metodicky pomáhalo Ekocentrum Iris, jako krajský koordinátor programu ŠUŽ. (Více v sekci Projekty školy, fotografie ve fotogalerii.)