ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Zápis do mateřské školy se koná ve dnech 12. a 13. března 2014 v budově mateřské školy:

 

ve středu 12.3. od 10 - 12 hodin a od 16 - 18 hodin

ve čtvrtek 13.3. od 10 - 12 hodin

Vezměte si s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, potvrzení o zaměstnanosti obou rodičů

 

Kritéria pro  přijímání  dětí  k  předškolnímu vzdělávání  v  Mateřské  škole  Smržice


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Smržice stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu /60 dětí/.

 

1/ Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí

 

2/ Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září 2014 do 31. srpna2015     

 /předškolní děti/ a děti s odkladem povinné školní docházky.

 

3/ Zaměstnanost rodičů – na základě předložení potvrzení od zaměstnavatele

     /zaměstnáni oba rodiče nebo rodič samoživitel/ka/.

 

4/ Přijímány budou děti, které dovršily věk 3 let k 1. září 2014. Při splnění

kriterií 1 a 3 a nebude-li naplněna kapacita, budou přijímány i děti mladší

    podle věku  / starší mají přednost /.  

Pro přijetí dítěte do mateřské školy není rozhodující pořadí, v jakém se dostavilo k zápisu.

 

V případě,že se dítě nebo rodič nedostaví v termínu zápisu, nebude ředitelka ZŠ a MŠ rozhodovat o přijetí nebo nepřijetí dítěte.

 

Stanovená kritéria vychází z daných podmínek obce.


 Ve Smržicích dne 28. února2014 Mgr. Marie Zoubalová

                                                                                    ředitelka školy