ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

V neděli 20. března se konal na faře velikonoční jarmark. Zde opět prodávali své výrobky manželé  Všetičkovi se svými děvčaty a škole darovali částku 1 000,-Kč. Kromě nich také jako každoročně  věnovaly sponzorský dar i maminky z kroužku keramiky, které přispěly škole částkou 1 500,- Kč.  Oba příspěvky budou plně využity na uhrazení dopravy na školní výlet v měsíci květnu.

                                                                                  Za sponzorské dary děkujeme.

 

                                                                                  Ředitelka školy M. Zoubalová