ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Všechny žáky školy po prázdninách přivítala svým projevem paní ředitelka.

Část proslovu věnovala našim novým žáčkům, kteří letos poprvé usedli do školních lavic. Pro 23 prvňáčků si žáci 4. a 5. ročníku připravili pěkný program plný písniček, básniček či hry na hudební nástroj.

Po slavnostním přivítání se naši noví prvňáčci s rodiči přesunuli do své třídy, kde je přivítala starostka obce Ing. Hana Lebedová, která dětem rozdala velké papírové kornouty plné překvapení.

Všem dětem, menším i těm starším, přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku.