ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

V sobotu 14. října se čtrnáct dětí se šesti dospělými rodiči či prarodiči pod vedením paní učitelky Jany Gulakové vydalo na Kosíř zasadit v rámci ekologického kroužku  několik ovocných stromů.

  Akce byla pořádána Ekocentrem Iris z Prostějova.  Pracovníci Ekocentra Iris připravili  20 sazenic třešní a švestek. Vysazovalo se na jižních svazích Velkého Kosíře v okolí Státního a Růžičkova lomu. Dětem byla předvedena ukázka správného vysazení stromku. Děti si vyzkoušely všechny postupy sázení samy a dospělí jim radili a pomáhali. Nakonec se všechny děti  podepsaly na stužku, kterou uvázaly   k zasazenému stromu. Po práci  byly pro děti připravené hravé aktivity a pro všechny na závěr opékání na ohýnku. Účastníci obdrželi  pamětní list a také barevné  tričko. Počasí se vydařilo a všichni odcházeli spokojeni, že udělali něco užitečného pro přírodu. Při každé návštěvě lesa zkontrolují, jak jim zasazený stromek zdárně roste.