ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

V pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2017/2018. Paní ředitelka Mgr. Marue Zoubalová přivítala po prázdninách ve školních lavicích všechny děti, zvláště pak dvacet žáků, kteří zasedli do školních lavic poprvé.

 Žáci 4. a 5. třídy si se svými třídními učitelkami pro prvňáčky nacvičili program bohatý na básničky, písničky a hru na hudební nástroje.

Poté se žáci první třídy přesunuli do své třídy, kde je uvítala jejich třídní učitelka, Mgr. Jana Gulaková. Na děti čekalo na lavici překvapení ve formě školních pomůcek. Další překvapení se jim dostalo od paní starostky Ing. Hany Lebedové, která dětem donesla kornouty plné sladkostí. 

Všem dětem naší školy přejeme úspěšný start v novem školním roce.