ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Poslední listopadovou neděli se konal na faře vánoční jarmark. Zde měly prodejní výstavu i maminky z kroužku keramiky, který vede paní učitelka Srnečková.

 

Z výtěžku z prodeje darovaly maminky, stejně jako každý rok, naší škole sponzorský dar ve výši 2 000,- Kč.

         Na jarmarku prodávali také své vánoční výrobky i manželé Všetičkovi se svými dcerami – Karolínkou a Klaudinkou. I od nich obdržela naše škola finanční dar a to částku 1 000,- Kč.

         Část daru byla použita na balíčky, které všem dětem naší školy přinesl 5. prosince hodný Mikuláš.

         Maminkám i Všetičkovým moc děkujeme.