ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

 V týdnu od 19. září 2016 byla na naší škole zahájena činnost zájmových kroužků pod vedením učitelek a vychovatelek školy.

Děti si mohly vybrat z nabídky:

Ekologický kroužek -  1.-5. tř. (pondělí)

Keramický kroužek - 2.tř. (úterý)

Kroužek anglického jazyka - 2.tř (středa)

Keramický kroužek 1.tř. (středa)

Keramický kroužek 3.-5.tř. (čtvrtek)

Jóga a zdravotní cvičení 1.-5. tř. (čtvrek)

Kroužek keramiky pro maminky žáků naší školy (pondělí)