ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2016/2017. Paní ředitelka Mgr. Marie Zoubalová po prázdninách přivítala svým projevem všechny žáky naší školy, obzvláště pak 21 žáčků, kteří tento den usedli do lavic poprvé.

 

Pro naše prvňáčky si žáci ze 3., 4. a 5. třídy se svými třídními učitelkami připravili program plný písniček, básniček nebo i hry na hudební nástroje.

Po slavnostním přivítání se prvňáčci spolu se svými rodiči či prarodiči přesunuli do své třídy, kde je přivítala starostka obce Ing. Hana Lebedová. Ta dětem rozdala velké papírové kornouty plné překvapení. Mimo to na děti čekala plná lavice školních potřeb, které si mohly odnést domů.

Žáci 1. třídy ve svůj první školní den dostali také i první úkol - nakreslit své oblíbené zvířátko. Děti tento úkol splnily výtečně a spokojené odcházely domů.

Všem dětem naší školy, menším i těm starším, přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku, hodně sil a zdraví.