ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Ve čtvrtek 19. listopadu proběhla  soutěž v angličtině „Funny Bunny“ v Bedihošti. Soutěže se každoročně zúčastňují žáci 4. a 5. tříd z různých škol prostějovského regionu.

Naše škola vyslala z každé třídy dvě dvojice žáků, aby poměřili svoje znalosti s žáky ostatních škol.  Žáci soutěžili ve všech  jazykových disciplínách – čtení, psaní, poslech i mluvení. Zvláště v poslední náročné disciplíně – mluvení – oslnili naši žáci zkoušející  paní učitelky, když všechny děti naší školy odpovídaly na otázky přesně a dokázaly se i sami souvislě vyjadřovat.  I v ostatních dispiplínách si žáci vedli skvěle a odměnou byla dvě první místa – dvojice čtvrťáků Odetta Ambrož a Tomáš Fréhar, z páté třídy si prvenství odnesli Jirka Vítek a Lukáš Tabery. Také další dvě dvojice si vedly dobře – čtvrťáci Pepa Crhonek a Dimitrij Valenta se umístili na 4. místě s rozdílem jednoho bodu od třetího místa a dívky z páté třídy Simona Fiedorová a Tereza Peková se umístily na 6.-7. místě v konkurenci třinácti dvojic.  Vítězné dvojice si odvezly věcné dary a krásný pocit ze svého úspěchu.